สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1980' and ( pcharacter='33' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11649,14381,11636,13450,19651,21999,14391,12676,21992,7318,13444,12691,12680,15717,11639,22002,12679,11648 Array ( [0] => 11649 [1] => 14381 [2] => 11636 [3] => 13450 [4] => 19651 [5] => 21999 [6] => 14391 [7] => 12676 [8] => 21992 [9] => 7318 [10] => 13444 [11] => 12691 [12] => 12680 [13] => 15717 [14] => 11639 [15] => 22002 [16] => 12679 [17] => 11648 )