สินค้าเหลือน้อย

2,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1977' and ( pcharacter='33' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,25016,21986,11646,22003,15670,25017,13443,12938,18329,18145,874,21994,11642,17667,25018,14915,25023,18516 Array ( [0] => 25016 [1] => 21986 [2] => 11646 [3] => 22003 [4] => 15670 [5] => 25017 [6] => 13443 [7] => 12938 [8] => 18329 [9] => 18145 [10] => 874 [11] => 21994 [12] => 11642 [13] => 17667 [14] => 25018 [15] => 14915 [16] => 25023 [17] => 18516 )