สินค้าหมด

350 BAHT

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_key/idolish7_09

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19669' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16030,23701,20162,17256,11430,11070,19317,10814,11877,19640,23700,10901,14245,10809,11102,18233,19017,24538 Array ( [0] => 16030 [1] => 23701 [2] => 20162 [3] => 17256 [4] => 11430 [5] => 11070 [6] => 19317 [7] => 10814 [8] => 11877 [9] => 19640 [10] => 23700 [11] => 10901 [12] => 14245 [13] => 10809 [14] => 11102 [15] => 18233 [16] => 19017 [17] => 24538 )