สินค้าหมด

350 BAHT

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_key/idolish7_09

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19669' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11068,8264,11906,17755,16029,23699,10814,17254,10817,19028,20113,17260,17728,12166,11981,11903,10903,22479 Array ( [0] => 11068 [1] => 8264 [2] => 11906 [3] => 17755 [4] => 16029 [5] => 23699 [6] => 10814 [7] => 17254 [8] => 10817 [9] => 19028 [10] => 20113 [11] => 17260 [12] => 17728 [13] => 12166 [14] => 11981 [15] => 11903 [16] => 10903 [17] => 22479 )