มีสินค้า

380 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_key/fate9

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19667' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24300,11405,11243,12376,19284,16937,11381,12363,17164,21352,11978,12785,5897,19905,16945,22769,13797,13798 Array ( [0] => 24300 [1] => 11405 [2] => 11243 [3] => 12376 [4] => 19284 [5] => 16937 [6] => 11381 [7] => 12363 [8] => 17164 [9] => 21352 [10] => 11978 [11] => 12785 [12] => 5897 [13] => 19905 [14] => 16945 [15] => 22769 [16] => 13797 [17] => 13798 )