มีสินค้า

350 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_key/imas_cg14

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19659' and ( pcharacter='199' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18873,22657,17462,15625,23798,21387,11936,12267,21393,17463,23608,22350,21395,20314,22662,17744,22641,22651 Array ( [0] => 18873 [1] => 22657 [2] => 17462 [3] => 15625 [4] => 23798 [5] => 21387 [6] => 11936 [7] => 12267 [8] => 21393 [9] => 17463 [10] => 23608 [11] => 22350 [12] => 21395 [13] => 20314 [14] => 22662 [15] => 17744 [16] => 22641 [17] => 22651 )