มีสินค้า

350 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_key/rider_build

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19648' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22014,9894,8737,11452,8764,11486,17701,13053,8753,22015,10828,9910,8745,8755,8749,10547,22815,9901 Array ( [0] => 22014 [1] => 9894 [2] => 8737 [3] => 11452 [4] => 8764 [5] => 11486 [6] => 17701 [7] => 13053 [8] => 8753 [9] => 22015 [10] => 10828 [11] => 9910 [12] => 8745 [13] => 8755 [14] => 8749 [15] => 10547 [16] => 22815 [17] => 9901 )