มีสินค้า

350 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_key/yurionice6

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19647' and ( pcharacter='477' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13360,18506,18666,23213,23217,23216,12826,16450,17472,14186,23207,23215,23208,22846,23210,14187,22847,23214 Array ( [0] => 13360 [1] => 18506 [2] => 18666 [3] => 23213 [4] => 23217 [5] => 23216 [6] => 12826 [7] => 16450 [8] => 17472 [9] => 14186 [10] => 23207 [11] => 23215 [12] => 23208 [13] => 22846 [14] => 23210 [15] => 14187 [16] => 22847 [17] => 23214 )