มีสินค้า

350 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_key/yurionice6

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19647' and ( pcharacter='477' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23208,23216,13777,13360,17472,23217,23213,23211,14186,23209,23214,22846,14187,18238,23212,22847,18506,22845 Array ( [0] => 23208 [1] => 23216 [2] => 13777 [3] => 13360 [4] => 17472 [5] => 23217 [6] => 23213 [7] => 23211 [8] => 14186 [9] => 23209 [10] => 23214 [11] => 22846 [12] => 14187 [13] => 18238 [14] => 23212 [15] => 22847 [16] => 18506 [17] => 22845 )