สินค้าเหลือน้อย

.

8,000 BAHT
add to cart

Blu-ray Box contains footage of the two-day IDOLiSH7 live held at the Met Life Dome performed on July 7-8, 2018. Set of two Blu-ray discs featuring Day1, Day2 plus a bonus Blu-ray featuring "Documentary of "Road To Infinity". Also includes a live photo book and illustrated box packaging.

q select pid from dex_product where pid<>'19639' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12202,14540,17267,17258,9763,20164,16318,14537,10902,17352,16030,11148,19643,17757,18233,16026,4227,17763 Array ( [0] => 12202 [1] => 14540 [2] => 17267 [3] => 17258 [4] => 9763 [5] => 20164 [6] => 16318 [7] => 14537 [8] => 10902 [9] => 17352 [10] => 16030 [11] => 11148 [12] => 19643 [13] => 17757 [14] => 18233 [15] => 16026 [16] => 4227 [17] => 17763 )