สินค้าเหลือน้อย

.

8,000 BAHT
add to cart

Blu-ray Box contains footage of the two-day IDOLiSH7 live held at the Met Life Dome performed on July 7-8, 2018. Set of two Blu-ray discs featuring Day1, Day2 plus a bonus Blu-ray featuring "Documentary of "Road To Infinity". Also includes a live photo book and illustrated box packaging.

q select pid from dex_product where pid<>'19639' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11906,17256,19028,11074,16026,17755,17254,9763,14543,10808,11075,11981,17761,11918,17757,11131,11910,16288 Array ( [0] => 11906 [1] => 17256 [2] => 19028 [3] => 11074 [4] => 16026 [5] => 17755 [6] => 17254 [7] => 9763 [8] => 14543 [9] => 10808 [10] => 11075 [11] => 11981 [12] => 17761 [13] => 11918 [14] => 17757 [15] => 11131 [16] => 11910 [17] => 16288 )