สินค้าหมด

.

8,000 BAHT

** พืเศษ สำหรับคนที่สั่งซื้อผ่าน shop.dexclub.com รับฟรีแท่งไฟ IDOLiSH7 หรือว่า TRIGGER เลือกได้ 1 แบบ

Blu-ray Box contains footage of the two-day IDOLiSH7 live held at the Met Life Dome performed on July 7-8, 2018. Set of two Blu-ray discs featuring Day1, Day2 plus a bonus Blu-ray featuring "Documentary of "Road To Infinity". Also includes a live photo book and illustrated box packaging.

q select pid from dex_product where pid<>'19639' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14536,8264,11131,11069,17261,11906,19018,19640,12202,9763,16318,16288,10905,17755,19014,10987,12830,17266 Array ( [0] => 14536 [1] => 8264 [2] => 11131 [3] => 11069 [4] => 17261 [5] => 11906 [6] => 19018 [7] => 19640 [8] => 12202 [9] => 9763 [10] => 16318 [11] => 16288 [12] => 10905 [13] => 17755 [14] => 19014 [15] => 10987 [16] => 12830 [17] => 17266 )