สินค้าหมด

.

8,000 BAHT

** พืเศษ สำหรับคนที่สั่งซื้อผ่าน shop.dexclub.com รับฟรีแท่งไฟ IDOLiSH7 หรือว่า TRIGGER เลือกได้ 1 แบบ

Blu-ray Box contains footage of the two-day IDOLiSH7 live held at the Met Life Dome performed on July 7-8, 2018. Set of two Blu-ray discs featuring Day1, Day2 plus a bonus Blu-ray featuring "Documentary of "Road To Infinity". Also includes a live photo book and illustrated box packaging.

q select pid from dex_product where pid<>'19639' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20113,10815,4229,15726,11150,9147,21580,17766,20071,10820,17261,16029,11070,19669,17764,10809,17255,19013 Array ( [0] => 20113 [1] => 10815 [2] => 4229 [3] => 15726 [4] => 11150 [5] => 9147 [6] => 21580 [7] => 17766 [8] => 20071 [9] => 10820 [10] => 17261 [11] => 16029 [12] => 11070 [13] => 19669 [14] => 17764 [15] => 10809 [16] => 17255 [17] => 19013 )