สินค้าหมด

.

8,000 BAHT

** พืเศษ สำหรับคนที่สั่งซื้อผ่าน shop.dexclub.com รับฟรีแท่งไฟ IDOLiSH7 หรือว่า TRIGGER เลือกได้ 1 แบบ

Blu-ray Box contains footage of the two-day IDOLiSH7 live held at the Met Life Dome performed on July 7-8, 2018. Set of two Blu-ray discs featuring Day1, Day2 plus a bonus Blu-ray featuring "Documentary of "Road To Infinity". Also includes a live photo book and illustrated box packaging.

q select pid from dex_product where pid<>'19639' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10905,8288,8266,10810,8265,14245,22479,17315,19640,17755,11149,21938,11075,11877,11904,17763,14537,11905 Array ( [0] => 10905 [1] => 8288 [2] => 8266 [3] => 10810 [4] => 8265 [5] => 14245 [6] => 22479 [7] => 17315 [8] => 19640 [9] => 17755 [10] => 11149 [11] => 21938 [12] => 11075 [13] => 11877 [14] => 11904 [15] => 17763 [16] => 14537 [17] => 11905 )