สินค้าหมด

1,750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19583' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19606,19576,20167,16579,16555,16583,16552,16545,16584,21408,16548,16590,19588,16551,16550,21842,16573,19607 Array ( [0] => 19606 [1] => 19576 [2] => 20167 [3] => 16579 [4] => 16555 [5] => 16583 [6] => 16552 [7] => 16545 [8] => 16584 [9] => 21408 [10] => 16548 [11] => 16590 [12] => 19588 [13] => 16551 [14] => 16550 [15] => 21842 [16] => 16573 [17] => 19607 )