สินค้าหมด

1,750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19583' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16579,16587,19588,16569,16596,16563,21219,22221,22841,19596,19592,22871,19587,22298,16593,16570,16591,19601 Array ( [0] => 16579 [1] => 16587 [2] => 19588 [3] => 16569 [4] => 16596 [5] => 16563 [6] => 21219 [7] => 22221 [8] => 22841 [9] => 19596 [10] => 19592 [11] => 22871 [12] => 19587 [13] => 22298 [14] => 16593 [15] => 16570 [16] => 16591 [17] => 19601 )