สินค้าหมด

1,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19582' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16553,19599,20831,16596,22299,16556,19577,22221,16581,19581,16583,19600,16591,16594,19597,16558,22206,22298 Array ( [0] => 16553 [1] => 19599 [2] => 20831 [3] => 16596 [4] => 22299 [5] => 16556 [6] => 19577 [7] => 22221 [8] => 16581 [9] => 19581 [10] => 16583 [11] => 19600 [12] => 16591 [13] => 16594 [14] => 19597 [15] => 16558 [16] => 22206 [17] => 22298 )