สินค้าหมด

1,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19582' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16567,16549,19607,19608,19595,19611,19578,19609,16572,16559,16548,16553,19587,16575,19596,16551,22871,19589 Array ( [0] => 16567 [1] => 16549 [2] => 19607 [3] => 19608 [4] => 19595 [5] => 19611 [6] => 19578 [7] => 19609 [8] => 16572 [9] => 16559 [10] => 16548 [11] => 16553 [12] => 19587 [13] => 16575 [14] => 19596 [15] => 16551 [16] => 22871 [17] => 19589 )