สินค้าหมด

1,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19582' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19611,19580,19610,21219,19586,16592,19609,19588,16567,19576,16594,19596,16596,19583,16583,16564,16591,16580 Array ( [0] => 19611 [1] => 19580 [2] => 19610 [3] => 21219 [4] => 19586 [5] => 16592 [6] => 19609 [7] => 19588 [8] => 16567 [9] => 19576 [10] => 16594 [11] => 19596 [12] => 16596 [13] => 19583 [14] => 16583 [15] => 16564 [16] => 16591 [17] => 16580 )