มีสินค้า

2,550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19576' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16572,16588,21280,19596,19598,16571,16595,16570,16592,19610,19578,19606,19807,16576,16584,16557,16565,16594 Array ( [0] => 16572 [1] => 16588 [2] => 21280 [3] => 19596 [4] => 19598 [5] => 16571 [6] => 16595 [7] => 16570 [8] => 16592 [9] => 19610 [10] => 19578 [11] => 19606 [12] => 19807 [13] => 16576 [14] => 16584 [15] => 16557 [16] => 16565 [17] => 16594 )