สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19568' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21761,18622,22616,19570,20864,21425,23163,19980,15783,19979,21499,21138,19978,20688,22610,21654,22705,15779 Array ( [0] => 21761 [1] => 18622 [2] => 22616 [3] => 19570 [4] => 20864 [5] => 21425 [6] => 23163 [7] => 19980 [8] => 15783 [9] => 19979 [10] => 21499 [11] => 21138 [12] => 19978 [13] => 20688 [14] => 22610 [15] => 21654 [16] => 22705 [17] => 15779 )