สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19568' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21895,22607,18622,22612,21426,21496,21658,20692,21427,21118,20144,22608,18111,15779,21757,22621,15722,22619 Array ( [0] => 21895 [1] => 22607 [2] => 18622 [3] => 22612 [4] => 21426 [5] => 21496 [6] => 21658 [7] => 20692 [8] => 21427 [9] => 21118 [10] => 20144 [11] => 22608 [12] => 18111 [13] => 15779 [14] => 21757 [15] => 22621 [16] => 15722 [17] => 22619 )