สินค้าหมด

1,200 BAHT
1500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19560' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1503,8319,22539,21789,9370,8315,8322,8314,22541,21022,8317,8323,22540,19088,11515,19556,11425,8320 Array ( [0] => 1503 [1] => 8319 [2] => 22539 [3] => 21789 [4] => 9370 [5] => 8315 [6] => 8322 [7] => 8314 [8] => 22541 [9] => 21022 [10] => 8317 [11] => 8323 [12] => 22540 [13] => 19088 [14] => 11515 [15] => 19556 [16] => 11425 [17] => 8320 )