สินค้าหมด

270 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19556' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21789,11515,19560,19562,8320,1503,8315,8325,19299,12991,8314,6458,8324,22541,22539,8318,8317,6462 Array ( [0] => 21789 [1] => 11515 [2] => 19560 [3] => 19562 [4] => 8320 [5] => 1503 [6] => 8315 [7] => 8325 [8] => 19299 [9] => 12991 [10] => 8314 [11] => 6458 [12] => 8324 [13] => 22541 [14] => 22539 [15] => 8318 [16] => 8317 [17] => 6462 )