สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19556' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19560,21789,19299,8325,11426,22539,22541,8318,22538,8324,15587,21022,6458,8315,19088,8323,8319,8320 Array ( [0] => 19560 [1] => 21789 [2] => 19299 [3] => 8325 [4] => 11426 [5] => 22539 [6] => 22541 [7] => 8318 [8] => 22538 [9] => 8324 [10] => 15587 [11] => 21022 [12] => 6458 [13] => 8315 [14] => 19088 [15] => 8323 [16] => 8319 [17] => 8320 )