สินค้าเหลือน้อย

660 BAHT
1100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19555' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18525,8146,8152,6830,3132,18055,7371,18051,4159,16300,4782,9281,3586,7726,13007,6941,18047,6643 Array ( [0] => 18525 [1] => 8146 [2] => 8152 [3] => 6830 [4] => 3132 [5] => 18055 [6] => 7371 [7] => 18051 [8] => 4159 [9] => 16300 [10] => 4782 [11] => 9281 [12] => 3586 [13] => 7726 [14] => 13007 [15] => 6941 [16] => 18047 [17] => 6643 )