สินค้าเหลือน้อย

900 BAHT
1100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19555' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8154,6643,16305,9478,3586,17684,13006,14352,15825,8155,10891,7726,5521,15903,8148,17033,6099,4159 Array ( [0] => 8154 [1] => 6643 [2] => 16305 [3] => 9478 [4] => 3586 [5] => 17684 [6] => 13006 [7] => 14352 [8] => 15825 [9] => 8155 [10] => 10891 [11] => 7726 [12] => 5521 [13] => 15903 [14] => 8148 [15] => 17033 [16] => 6099 [17] => 4159 )