มีสินค้า

350 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_key/lovelive11-DM

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ

1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19536' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22756,10955,8213,11189,4520,24582,24409,15200,15226,7888,7879,25062,10178,8336,15529,15190,6091,8202 Array ( [0] => 22756 [1] => 10955 [2] => 8213 [3] => 11189 [4] => 4520 [5] => 24582 [6] => 24409 [7] => 15200 [8] => 15226 [9] => 7888 [10] => 7879 [11] => 25062 [12] => 10178 [13] => 8336 [14] => 15529 [15] => 15190 [16] => 6091 [17] => 8202 )