สินค้าหมด

350 BAHT

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_key/dbs_saikyo

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19534' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21756,10557,14720,13379,18357,14169,19835,14764,14722,13397,10756,5941,14959,22709,18360,17323,22406,5016 Array ( [0] => 21756 [1] => 10557 [2] => 14720 [3] => 13379 [4] => 18357 [5] => 14169 [6] => 19835 [7] => 14764 [8] => 14722 [9] => 13397 [10] => 10756 [11] => 5941 [12] => 14959 [13] => 22709 [14] => 18360 [15] => 17323 [16] => 22406 [17] => 5016 )