พรีออเดอร์

.

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Third single cut from TV anime "Aikatsu Friends" insert track. Features "Gothic" themed mysterious tracks which are greatly popular within the series. Includes three tracks and instrumental ver. of each. Newly illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'19532' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15546,25191,14674,1373,23410,1375,1361,1376,1362,1306,1369,22414,23427,24510,15541,23606,15547,1366 Array ( [0] => 15546 [1] => 25191 [2] => 14674 [3] => 1373 [4] => 23410 [5] => 1375 [6] => 1361 [7] => 1376 [8] => 1362 [9] => 1306 [10] => 1369 [11] => 22414 [12] => 23427 [13] => 24510 [14] => 15541 [15] => 23606 [16] => 15547 [17] => 1366 )