พรีออเดอร์

.

850 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'19530' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22470,5226,1544,23292,4267,2727,6074,4743,18218,1525,3670,22503,22591,22834,19315,3880,5666,8261 Array ( [0] => 22470 [1] => 5226 [2] => 1544 [3] => 23292 [4] => 4267 [5] => 2727 [6] => 6074 [7] => 4743 [8] => 18218 [9] => 1525 [10] => 3670 [11] => 22503 [12] => 22591 [13] => 22834 [14] => 19315 [15] => 3880 [16] => 5666 [17] => 8261 )