พรีออเดอร์

.

850 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'19530' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1417,482,24586,22304,5262,21326,12972,6828,18461,16110,5219,2886,6409,21964,3362,3212,3423,4958 Array ( [0] => 1417 [1] => 482 [2] => 24586 [3] => 22304 [4] => 5262 [5] => 21326 [6] => 12972 [7] => 6828 [8] => 18461 [9] => 16110 [10] => 5219 [11] => 2886 [12] => 6409 [13] => 21964 [14] => 3362 [15] => 3212 [16] => 3423 [17] => 4958 )