พรีออเดอร์

.

850 BAHT
1000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'19530' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7457,1451,5132,3843,6582,11495,22425,2727,6073,10451,10857,21646,9385,25176,23462,6611,3439,2888 Array ( [0] => 7457 [1] => 1451 [2] => 5132 [3] => 3843 [4] => 6582 [5] => 11495 [6] => 22425 [7] => 2727 [8] => 6073 [9] => 10451 [10] => 10857 [11] => 21646 [12] => 9385 [13] => 25176 [14] => 23462 [15] => 6611 [16] => 3439 [17] => 2888 )