พรีออเดอร์

.

1,800 BAHT
2100 BAHT
พรีออเดอร์

To commemorate her fifth anniversary of her career, fhana brings her best album featuring her debut track all the way to her latest single as well as her new release. Limited edition includes a selection of her best live tracks on CD and complete footage of "fhana World Atlas Tour 2018 tour final" at Zepp Dive City Tokyo on Blu-ray.

q select pid from dex_product where pid<>'19528' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13736,4977,14671,1573,25047,15873,5676,8250,3883,2030,6468,20951,13671,1483,19705,18439,15172,8283 Array ( [0] => 13736 [1] => 4977 [2] => 14671 [3] => 1573 [4] => 25047 [5] => 15873 [6] => 5676 [7] => 8250 [8] => 3883 [9] => 2030 [10] => 6468 [11] => 20951 [12] => 13671 [13] => 1483 [14] => 19705 [15] => 18439 [16] => 15172 [17] => 8283 )