มีสินค้า

350 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_num/1910

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19514' and ( pcharacter='219' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15577,17537,17536,13476,17538,13638,13474,17539,15578,18366,13479,11233,23394,19445,24379 Array ( [0] => 15577 [1] => 17537 [2] => 17536 [3] => 13476 [4] => 17538 [5] => 13638 [6] => 13474 [7] => 17539 [8] => 15578 [9] => 18366 [10] => 13479 [11] => 11233 [12] => 23394 [13] => 19445 [14] => 24379 )