มีสินค้า

350 BAHT
add to cart

รายละเอียดสินค้าในชุดสามารถดูได้ที่ https://bpnavi.jp/s/kuji/pc/medias/show_by_num/1910

ข้อกำหนดและข้อตกลงในการซื้อ Ichiban Kuji โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ
1.สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ในทุกกรณี
2.กรณีเป็นผู้ซื้อของชิ้นสุดท้ายของชุด จะได้รับสินค้า LAST ONE ไปโดยอัตโนมัติทันที

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'19514' and ( pcharacter='219' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17538,18366,11233,15577,13476,17539,13638,13474,13479,23394,15578,19445,17536,17537 Array ( [0] => 17538 [1] => 18366 [2] => 11233 [3] => 15577 [4] => 13476 [5] => 17539 [6] => 13638 [7] => 13474 [8] => 13479 [9] => 23394 [10] => 15578 [11] => 19445 [12] => 17536 [13] => 17537 )