สินค้าเหลือน้อย

5,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1940' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9110,22266,18715,8988,10371,19676,21117,8955,124,1802,22695,18309,20574,8866,21786,6821,5121,21625 Array ( [0] => 9110 [1] => 22266 [2] => 18715 [3] => 8988 [4] => 10371 [5] => 19676 [6] => 21117 [7] => 8955 [8] => 124 [9] => 1802 [10] => 22695 [11] => 18309 [12] => 20574 [13] => 8866 [14] => 21786 [15] => 6821 [16] => 5121 [17] => 21625 )