สินค้าเหลือน้อย

5,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1940' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17147,16190,16223,40,20032,14623,2204,4687,19813,18789,23836,23314,13980,19,14517,16968,22486,15436 Array ( [0] => 17147 [1] => 16190 [2] => 16223 [3] => 40 [4] => 20032 [5] => 14623 [6] => 2204 [7] => 4687 [8] => 19813 [9] => 18789 [10] => 23836 [11] => 23314 [12] => 13980 [13] => 19 [14] => 14517 [15] => 16968 [16] => 22486 [17] => 15436 )