สินค้าเหลือน้อย

5,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1940' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,42,21855,21006,11006,21726,11109,9108,14893,22717,53,34,19677,19632,18717,10091,23112,20030,14515 Array ( [0] => 42 [1] => 21855 [2] => 21006 [3] => 11006 [4] => 21726 [5] => 11109 [6] => 9108 [7] => 14893 [8] => 22717 [9] => 53 [10] => 34 [11] => 19677 [12] => 19632 [13] => 18717 [14] => 10091 [15] => 23112 [16] => 20030 [17] => 14515 )