เทคนิคโปรแกรม SAI/CLIP STUDIO PAINT อย่างละเอียด

เน้นการใช้ทั้ง SAI และ CLIP STUDIO PAINT ในการเก็บงาน

นอกจากพื้นฐานการวาดแล้ว ยังมีหลักการใช้แสงในภาพ วิธีการใช้สีโทนอ่อน รวมไปถึงเผยวิธีการวาดภาพอิลลัสต์ที่บ่งบอกเรื่องราวในภาพด้วย!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'19346' and ( pcharacter='366' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7121,11716 Array ( [0] => 7121 [1] => 11716 )