มีสินค้า

75 BAHT
80 BAHT
add to cart

เพื่อกอบกู้ประเทศของตน ‘เจ้าหญิงมิโอะ’ จึงต้องเดินทางจากโลกต่างมิติ ‘โอเบลโบเรีย’ เพื่อมายึดครอง ‘ย่านการค้ากินซ่า โยยมาจิ’ ของญี่ปุ่นในปัจจุบัน แต่เมื่อถึงที่นั่นเธอกลับพบกับ ‘เซ็ตสึริ’ เด็กสาว ม.ปลาย ผู้สืบสายเลือดจอมมารที่เคยเกือบทำลายโอเบลโบเรีย!

นี่คือเรื่องราวของสองสาวที่สัมผัสถึงจิตวิญญาณของกันและกัน กับความโอบอ้อมอารี (?) ของผู้คนในย่านการค้า ที่จะมอบให้กับทุกท่าน!!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'19313' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21926,6745,1417,10551,3830,2381,1750,3637,8356,1591,20089,22045,23111,1493,20292,1473,2690,22132 Array ( [0] => 21926 [1] => 6745 [2] => 1417 [3] => 10551 [4] => 3830 [5] => 2381 [6] => 1750 [7] => 3637 [8] => 8356 [9] => 1591 [10] => 20089 [11] => 22045 [12] => 23111 [13] => 1493 [14] => 20292 [15] => 1473 [16] => 2690 [17] => 22132 )