มีสินค้า

75 BAHT
80 BAHT
add to cart

เพื่อกอบกู้ประเทศของตน ‘เจ้าหญิงมิโอะ’ จึงต้องเดินทางจากโลกต่างมิติ ‘โอเบลโบเรีย’ เพื่อมายึดครอง ‘ย่านการค้ากินซ่า โยยมาจิ’ ของญี่ปุ่นในปัจจุบัน แต่เมื่อถึงที่นั่นเธอกลับพบกับ ‘เซ็ตสึริ’ เด็กสาว ม.ปลาย ผู้สืบสายเลือดจอมมารที่เคยเกือบทำลายโอเบลโบเรีย!

นี่คือเรื่องราวของสองสาวที่สัมผัสถึงจิตวิญญาณของกันและกัน กับความโอบอ้อมอารี (?) ของผู้คนในย่านการค้า ที่จะมอบให้กับทุกท่าน!!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'19313' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21605,9292,6588,20991,9128,1540,7772,22133,10851,6834,15721,14554,5799,18465,9969,4951,21240,2855 Array ( [0] => 21605 [1] => 9292 [2] => 6588 [3] => 20991 [4] => 9128 [5] => 1540 [6] => 7772 [7] => 22133 [8] => 10851 [9] => 6834 [10] => 15721 [11] => 14554 [12] => 5799 [13] => 18465 [14] => 9969 [15] => 4951 [16] => 21240 [17] => 2855 )