มีสินค้า

1,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19309' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15696,18552,13383,17325,16434,18927,14736,21854,7370,16164,15700,13395,21145,14732,3210,8428,19429,21396 Array ( [0] => 15696 [1] => 18552 [2] => 13383 [3] => 17325 [4] => 16434 [5] => 18927 [6] => 14736 [7] => 21854 [8] => 7370 [9] => 16164 [10] => 15700 [11] => 13395 [12] => 21145 [13] => 14732 [14] => 3210 [15] => 8428 [16] => 19429 [17] => 21396 )