มีสินค้า

2,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19309' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5872,13391,22490,13478,19431,4087,24382,18116,23511,21150,11130,19432,19428,21147,18927,14732,18362,14786 Array ( [0] => 5872 [1] => 13391 [2] => 22490 [3] => 13478 [4] => 19431 [5] => 4087 [6] => 24382 [7] => 18116 [8] => 23511 [9] => 21150 [10] => 11130 [11] => 19432 [12] => 19428 [13] => 21147 [14] => 18927 [15] => 14732 [16] => 18362 [17] => 14786 )