สินค้าหมด

960 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19304' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20060,18657,8147,16302,3135,11427,8144,18688,16064,3130,16301,8153,8138,17033,13007,13160,8140,19463 Array ( [0] => 20060 [1] => 18657 [2] => 8147 [3] => 16302 [4] => 3135 [5] => 11427 [6] => 8144 [7] => 18688 [8] => 16064 [9] => 3130 [10] => 16301 [11] => 8153 [12] => 8138 [13] => 17033 [14] => 13007 [15] => 13160 [16] => 8140 [17] => 19463 )