สินค้าหมด

960 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19304' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13162,7381,8154,8144,3132,16302,6643,10742,25051,3130,21636,17032,8148,13006,13639,13009,17033,5521 Array ( [0] => 13162 [1] => 7381 [2] => 8154 [3] => 8144 [4] => 3132 [5] => 16302 [6] => 6643 [7] => 10742 [8] => 25051 [9] => 3130 [10] => 21636 [11] => 17032 [12] => 8148 [13] => 13006 [14] => 13639 [15] => 13009 [16] => 17033 [17] => 5521 )