สินค้าหมด

960 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19304' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7381,5521,21635,9281,12232,10741,16303,8141,8470,3586,4159,20068,8147,6941,8145,3132,9478,23031 Array ( [0] => 7381 [1] => 5521 [2] => 21635 [3] => 9281 [4] => 12232 [5] => 10741 [6] => 16303 [7] => 8141 [8] => 8470 [9] => 3586 [10] => 4159 [11] => 20068 [12] => 8147 [13] => 6941 [14] => 8145 [15] => 3132 [16] => 9478 [17] => 23031 )