สินค้าเหลือน้อย

960 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19304' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8138,13008,15825,7726,7371,12232,10741,16301,19300,6830,8151,9478,6941,3131,13007,21635,8148,10972 Array ( [0] => 8138 [1] => 13008 [2] => 15825 [3] => 7726 [4] => 7371 [5] => 12232 [6] => 10741 [7] => 16301 [8] => 19300 [9] => 6830 [10] => 8151 [11] => 9478 [12] => 6941 [13] => 3131 [14] => 13007 [15] => 21635 [16] => 8148 [17] => 10972 )