สินค้าหมด

960 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19304' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17684,9281,3133,13007,8148,8144,7726,22210,17033,10742,16303,19465,8170,3464,16064,8470,21194,8156 Array ( [0] => 17684 [1] => 9281 [2] => 3133 [3] => 13007 [4] => 8148 [5] => 8144 [6] => 7726 [7] => 22210 [8] => 17033 [9] => 10742 [10] => 16303 [11] => 19465 [12] => 8170 [13] => 3464 [14] => 16064 [15] => 8470 [16] => 21194 [17] => 8156 )