สินค้าหมด

960 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19304' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,25051,3133,3135,10742,3126,18688,8141,8138,6830,13639,3464,13162,11226,19300,13009,17032,3127,5825 Array ( [0] => 25051 [1] => 3133 [2] => 3135 [3] => 10742 [4] => 3126 [5] => 18688 [6] => 8141 [7] => 8138 [8] => 6830 [9] => 13639 [10] => 3464 [11] => 13162 [12] => 11226 [13] => 19300 [14] => 13009 [15] => 17032 [16] => 3127 [17] => 5825 )