มีสินค้า

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19300' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,25051,8152,22210,21635,8141,8155,8153,6941,3128,4782,16303,6099,19965,5825,15903,5810,13007,3126 Array ( [0] => 25051 [1] => 8152 [2] => 22210 [3] => 21635 [4] => 8141 [5] => 8155 [6] => 8153 [7] => 6941 [8] => 3128 [9] => 4782 [10] => 16303 [11] => 6099 [12] => 19965 [13] => 5825 [14] => 15903 [15] => 5810 [16] => 13007 [17] => 3126 )