มีสินค้า

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19300' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8139,21635,3130,15903,13162,6099,8149,16064,19965,10891,3128,23028,8138,11226,19465,21194,7390,18657 Array ( [0] => 8139 [1] => 21635 [2] => 3130 [3] => 15903 [4] => 13162 [5] => 6099 [6] => 8149 [7] => 16064 [8] => 19965 [9] => 10891 [10] => 3128 [11] => 23028 [12] => 8138 [13] => 11226 [14] => 19465 [15] => 21194 [16] => 7390 [17] => 18657 )