มีสินค้า

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19300' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7371,14352,25055,4782,6941,6099,19465,3128,6940,10972,19555,10891,9478,3126,25051,8141,6830,9281 Array ( [0] => 7371 [1] => 14352 [2] => 25055 [3] => 4782 [4] => 6941 [5] => 6099 [6] => 19465 [7] => 3128 [8] => 6940 [9] => 10972 [10] => 19555 [11] => 10891 [12] => 9478 [13] => 3126 [14] => 25051 [15] => 8141 [16] => 6830 [17] => 9281 )