มีสินค้า

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19300' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23028,3127,8149,18525,21636,7371,16304,13639,10972,8139,8470,15903,21194,9478,8156,7390,8144,11226 Array ( [0] => 23028 [1] => 3127 [2] => 8149 [3] => 18525 [4] => 21636 [5] => 7371 [6] => 16304 [7] => 13639 [8] => 10972 [9] => 8139 [10] => 8470 [11] => 15903 [12] => 21194 [13] => 9478 [14] => 8156 [15] => 7390 [16] => 8144 [17] => 11226 )