มีสินค้า

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19300' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9281,8149,7726,5521,3133,10891,3131,12232,8156,8470,19965,16304,11254,18688,5809,8150,13009,3586 Array ( [0] => 9281 [1] => 8149 [2] => 7726 [3] => 5521 [4] => 3133 [5] => 10891 [6] => 3131 [7] => 12232 [8] => 8156 [9] => 8470 [10] => 19965 [11] => 16304 [12] => 11254 [13] => 18688 [14] => 5809 [15] => 8150 [16] => 13009 [17] => 3586 )