มีสินค้า

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19300' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7726,16302,13009,8142,8149,8144,6941,13008,3130,7390,7381,25051,8154,5810,8139,5809,19463,12232 Array ( [0] => 7726 [1] => 16302 [2] => 13009 [3] => 8142 [4] => 8149 [5] => 8144 [6] => 6941 [7] => 13008 [8] => 3130 [9] => 7390 [10] => 7381 [11] => 25051 [12] => 8154 [13] => 5810 [14] => 8139 [15] => 5809 [16] => 19463 [17] => 12232 )