มีสินค้า

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19300' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11427,8151,6941,5810,20059,3130,3128,6643,8470,15903,16302,11254,20060,8149,8140,11225,8143,23031 Array ( [0] => 11427 [1] => 8151 [2] => 6941 [3] => 5810 [4] => 20059 [5] => 3130 [6] => 3128 [7] => 6643 [8] => 8470 [9] => 15903 [10] => 16302 [11] => 11254 [12] => 20060 [13] => 8149 [14] => 8140 [15] => 11225 [16] => 8143 [17] => 23031 )