มีสินค้า

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19300' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5810,8486,8150,12232,5809,3127,5521,7371,8155,13639,23031,4782,6830,16064,16300,15903,19463,4159 Array ( [0] => 5810 [1] => 8486 [2] => 8150 [3] => 12232 [4] => 5809 [5] => 3127 [6] => 5521 [7] => 7371 [8] => 8155 [9] => 13639 [10] => 23031 [11] => 4782 [12] => 6830 [13] => 16064 [14] => 16300 [15] => 15903 [16] => 19463 [17] => 4159 )