มีสินค้า

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19300' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6643,16064,5810,8142,19304,21636,20068,15903,19463,8155,8145,12232,8170,13160,19555,13639,7390,16304 Array ( [0] => 6643 [1] => 16064 [2] => 5810 [3] => 8142 [4] => 19304 [5] => 21636 [6] => 20068 [7] => 15903 [8] => 19463 [9] => 8155 [10] => 8145 [11] => 12232 [12] => 8170 [13] => 13160 [14] => 19555 [15] => 13639 [16] => 7390 [17] => 16304 )