มีสินค้า

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19300' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6940,21635,21636,18054,19304,7381,18058,18050,23031,11427,10742,22210,8138,19465,3131,4159,10891,7726 Array ( [0] => 6940 [1] => 21635 [2] => 21636 [3] => 18054 [4] => 19304 [5] => 7381 [6] => 18058 [7] => 18050 [8] => 23031 [9] => 11427 [10] => 10742 [11] => 22210 [12] => 8138 [13] => 19465 [14] => 3131 [15] => 4159 [16] => 10891 [17] => 7726 )