มีสินค้า

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19300' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8141,11427,5810,21636,3135,13707,18048,8170,10742,13007,11254,22210,16304,20060,16064,11226,18057,13006 Array ( [0] => 8141 [1] => 11427 [2] => 5810 [3] => 21636 [4] => 3135 [5] => 13707 [6] => 18048 [7] => 8170 [8] => 10742 [9] => 13007 [10] => 11254 [11] => 22210 [12] => 16304 [13] => 20060 [14] => 16064 [15] => 11226 [16] => 18057 [17] => 13006 )