มีสินค้า

2,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19300' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19465,8149,13009,13707,14352,16300,6830,8148,16304,18525,8486,13160,3130,3131,15825,19304,10891,20068 Array ( [0] => 19465 [1] => 8149 [2] => 13009 [3] => 13707 [4] => 14352 [5] => 16300 [6] => 6830 [7] => 8148 [8] => 16304 [9] => 18525 [10] => 8486 [11] => 13160 [12] => 3130 [13] => 3131 [14] => 15825 [15] => 19304 [16] => 10891 [17] => 20068 )