สินค้าหมด

3,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19299' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22540,8319,11515,8313,19560,19088,8324,6462,8317,22539,15587,8312,8314,19561,8323,22541,22538,9370 Array ( [0] => 22540 [1] => 8319 [2] => 11515 [3] => 8313 [4] => 19560 [5] => 19088 [6] => 8324 [7] => 6462 [8] => 8317 [9] => 22539 [10] => 15587 [11] => 8312 [12] => 8314 [13] => 19561 [14] => 8323 [15] => 22541 [16] => 22538 [17] => 9370 )