สินค้าหมด

3,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19299' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15587,9370,19556,8313,8319,21789,12991,21022,22538,22541,11515,22540,8325,6130,8318,22539,8324,8322 Array ( [0] => 15587 [1] => 9370 [2] => 19556 [3] => 8313 [4] => 8319 [5] => 21789 [6] => 12991 [7] => 21022 [8] => 22538 [9] => 22541 [10] => 11515 [11] => 22540 [12] => 8325 [13] => 6130 [14] => 8318 [15] => 22539 [16] => 8324 [17] => 8322 )