สินค้าหมด

3,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19299' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22539,8317,8313,11515,6462,21789,22540,8315,8325,9370,19561,19088,8312,8323,21022,11425,19560,8319 Array ( [0] => 22539 [1] => 8317 [2] => 8313 [3] => 11515 [4] => 6462 [5] => 21789 [6] => 22540 [7] => 8315 [8] => 8325 [9] => 9370 [10] => 19561 [11] => 19088 [12] => 8312 [13] => 8323 [14] => 21022 [15] => 11425 [16] => 19560 [17] => 8319 )