สินค้าหมด

3,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19299' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8313,8318,22539,8322,18076,6462,8320,19556,11515,11426,19560,9370,8315,8324,12991,22540,8314,19561 Array ( [0] => 8313 [1] => 8318 [2] => 22539 [3] => 8322 [4] => 18076 [5] => 6462 [6] => 8320 [7] => 19556 [8] => 11515 [9] => 11426 [10] => 19560 [11] => 9370 [12] => 8315 [13] => 8324 [14] => 12991 [15] => 22540 [16] => 8314 [17] => 19561 )