สินค้าหมด

3,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19299' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6458,19556,11426,21789,22541,8318,11425,8325,12991,19560,19561,6130,22540,8319,8312,8315,8320,8324 Array ( [0] => 6458 [1] => 19556 [2] => 11426 [3] => 21789 [4] => 22541 [5] => 8318 [6] => 11425 [7] => 8325 [8] => 12991 [9] => 19560 [10] => 19561 [11] => 6130 [12] => 22540 [13] => 8319 [14] => 8312 [15] => 8315 [16] => 8320 [17] => 8324 )