สินค้าหมด

3,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19299' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9370,8320,6462,6130,8317,6458,8325,11515,8316,22541,11425,8313,19560,8323,19562,22539,21789,8324 Array ( [0] => 9370 [1] => 8320 [2] => 6462 [3] => 6130 [4] => 8317 [5] => 6458 [6] => 8325 [7] => 11515 [8] => 8316 [9] => 22541 [10] => 11425 [11] => 8313 [12] => 19560 [13] => 8323 [14] => 19562 [15] => 22539 [16] => 21789 [17] => 8324 )