สินค้าหมด

1,000 BAHT
1200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19295' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11063,18990,17520,23570,15560,19306,15909,19308,19298,15908,16062,23568,15186,11061,23586,20899,11059,17512 Array ( [0] => 11063 [1] => 18990 [2] => 17520 [3] => 23570 [4] => 15560 [5] => 19306 [6] => 15909 [7] => 19308 [8] => 19298 [9] => 15908 [10] => 16062 [11] => 23568 [12] => 15186 [13] => 11061 [14] => 23586 [15] => 20899 [16] => 11059 [17] => 17512 )