พรีออเดอร์

.

400 BAHT
450 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'19090' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20995,5351,5481,21709,17405,2859,22039,24332,3596,16048,13719,25247,10025,23743,6726,20125,2684,9936 Array ( [0] => 20995 [1] => 5351 [2] => 5481 [3] => 21709 [4] => 17405 [5] => 2859 [6] => 22039 [7] => 24332 [8] => 3596 [9] => 16048 [10] => 13719 [11] => 25247 [12] => 10025 [13] => 23743 [14] => 6726 [15] => 20125 [16] => 2684 [17] => 9936 )