พรีออเดอร์

.

400 BAHT
450 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'19090' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12470,8029,18963,18942,19067,7743,4958,14112,7328,18543,1707,4706,9754,6516,3345,20270,4854,17180 Array ( [0] => 12470 [1] => 8029 [2] => 18963 [3] => 18942 [4] => 19067 [5] => 7743 [6] => 4958 [7] => 14112 [8] => 7328 [9] => 18543 [10] => 1707 [11] => 4706 [12] => 9754 [13] => 6516 [14] => 3345 [15] => 20270 [16] => 4854 [17] => 17180 )