พรีออเดอร์

.

400 BAHT
450 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'19090' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3168,2676,477,7903,22213,6059,4235,22287,17993,9424,3031,2693,19704,6197,6834,2023,1700,4188 Array ( [0] => 3168 [1] => 2676 [2] => 477 [3] => 7903 [4] => 22213 [5] => 6059 [6] => 4235 [7] => 22287 [8] => 17993 [9] => 9424 [10] => 3031 [11] => 2693 [12] => 19704 [13] => 6197 [14] => 6834 [15] => 2023 [16] => 1700 [17] => 4188 )